Saturday, May 19, 2012

THỦ CÔNG TINH XẢO

Aaron Shay, nghệ sĩ tài năng người Israel đã sáng tạo những tác phẩm nhỏ bé nhưng tuyệt vời này. Dĩ nhiên bạn có thể thử một miếng để kiểm tra hương vị của chúng...