Saturday, January 28, 2012

CHUYÊN TRỊ NHỮNG HÀNH KHÁCH NGỒI TRÊN NÓC XE LỬA Ở NAM DƯƠNGTÌNH TRẠNG NHÀ "LỒNG" Ở HỒNG KÔNG