Saturday, July 14, 2012

Những tấm ảnh chân dung của nhiếp ảnh gia Viktoria Haack
_____________________________________

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU THỂ THAO''