Thursday, March 28, 2013

EM VÀ PHÂN

Những nhà môi trường học ở Mỹ đã mời các cô gái xinh đẹp tham gia quảng bá cho ích lợi của phân xanh. Tựa đề của chương trình thực nghiệm này là "Phụ nữ và Phân"