Monday, October 28, 2013

MƯỜI SÁU NĂM KHÔNG CẮT TÓC...

Bà Ni Linmei 57 tuổi không cắt tóc đã 16 năm.
Mỗi ngày bà phải bỏ ra 2 giờ đồng hồ để chăm sóc tóc.
Mái tóc của bà đo được 2.9 mét...