Wednesday, February 5, 2014

ĐẢNG GIÀ TRỒNG CÂY TƯ BẢN!

Sự nhạo báng "Tết trồng cây"


from Que Choa

Gợi ý đề văn tốt nghiệp THPT năm nay: 1. Bạn cho biết thế nào là tết trồng cây.


  2. Nhổ một cây cổ thụ nơi này để " trồng" ở nơi khác, có được coi là trồng cây  không?

3.  Qua những bức ảnh này hãy nói về Tết trồng cây do chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã bị nhạo báng như thế nào