Tuesday, May 1, 2012

MUA VUI CŨNG ĐƯỢC MỘT VÀI PHÚT GIÂY!

    
Xếp hàng đi... đái!Người tình...không chân dung!
Dấu tình sầu
Bắp kháng chiến
Đẹp tuyệt vời
Chuột sa... tách trà!
Con ốc nhồi

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi,
Quân tử có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.


thơ Hồ Xuân Hương


Chó táp nhằm... chim!
Người mẹ cầm... bánh!
Chốn ấy hang hùm chớ mó tay
Không chiến!Sao mà hở hang thế!
tình già... phan khôi!
những sợi mỏng manh
Em đã già mà chưa bỏ bú!dài, dai và mềm mại!
Một hai ba... dô!
Búa điện!
tình đồng chí!
quân... hại nhân dân! 
tờ đô la 50 ngàn tỉ!
Máy cầm tay: Dell đời mới nhất!
sướng như chó!
mô đen quằn quại!
chơi kiểu!
bềnh bồnglạnh gáy quá!người khổng lồ đến thăm thành phốhàng thật 100%