Sunday, April 29, 2012

NHÌN LẠI CUỘC CHIẾN TRIỀU TIÊN

Nhân ngày 30 tháng tư, ai cũng đều nhìn lại cuộc chiến Việt Nam, sao không nhìn lại cuộc chiến Triều Tiên và thử làm một sự so sánh? Có phải dân Triều Tiên bất hạnh hơn dân ta? Hay là dân Bắc Triều Tiên không đủ chính nghĩa để giải phóng miền nam? Cộng sản Triều Tiên không tốt đẹp bằng cộng sản Việt Nam? Mỹ có mặt ở Triều Tiên với ý định tốt đẹp hơn việc Mỹ hiện diện ở Việt Nam thời trước 75? Nam Hàn may mắn hay Miền Nam Việt Nam bị phản bội? Nếu như Việt Nam vẫn còn chia cắt, thì Bắc Việt ngày nay thế nào? Có bằng được một góc của Bắc Triều Tiên hay không?