Friday, March 22, 2013

Ăn để sống hay sống để ăn?


Trong một thế giới trở nên ngày càng nhỏ hơn và t văn hóa, kinh tế,  xã hội lại vô cùng khác biệt. Trong những ngày đầu của thế kỷ 21, nhiếp ảnh gia Peter Menzel đã thực hiện một phóng sự bằng hình. Tác phẩm có tiêu đề: "Hungry Planet: what the world eats?". Menzel đã đi khắp thế giới để ghi hình ảnh của các gia đình và những gì họ ăn trong một tuần. Trong khi có gia đình chi tiêu hàng trăm đô la một tuần, lại có một số khác chỉ chi tiêu $ 1,23...
 Gia đình Aokita ở Kodirah, Nhật bản (4 nhân khẩu). Thực phẩm hàng tuần tốn: 317,25 Mỹ kim (Khoảng 6.649.560 VNĐ)


 Gia đình Blender ở Bãgteheide, Đức Quốc (4 miệng ăn). Thực phẩm hàng tuần tốn: 500,07 Mỹ kim (Khoảng 10.481.467 VNĐ)Gia đình Jarvis ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ (4 người). Thực phẩm hàng tuần tốn: 341,98 Mỹ kim (Khoảng 7.167.900 VNĐ) Gia đình Manzo ở Sicily, Ý Đại Lợi (5 nhân khẩu). Thực phẩm hàng tuần tốn: 260,11 Mỹ kim (Khoảng 5.451.905 VNĐ)Gia đình Hagans ở Kuwait (8 nhân khẩu). Thực phẩm hàng tuần tốn: 221.45 Mỹ kim (Khoảng 4.641.592 VNĐ)  Gia đình Ksals ở Cuernavaca, Mễ Tây Cơ (4 người ăn). Thực phẩm hàng tuần tốn: 189.09 Mỹ kim (Khoảng 3.963.326 VNĐ)  Gia đình họ Dong ở Bắc Kinh, A tàu phù (4 nhân khẩu). Thực phẩm hàng tuần tốn: 175 Mỹ kim (Khoảng 3.668.000 VNĐ)Gia đình Ahmed ở thủ đô Cairo, Ai Cập (12 người). Thực phẩm hàng tuần tốn: 68,53 Mỹ kim (Khoảng 1.436.388 VNĐ) Gia đình Sobyakiznkis ở Konstancin-Jeziorna, Ba Lan (5 miệng ăn).  Thực phẩm hàng tuần tốn: 151,27 Mỹ kim (Khoảng 3.170.619 VNĐ)  Gia đình Batsori ở Ulaanbaatar, Mông cổ (4 nhân khẩu). Thực phẩm hàng tuần tốn: 40,06 Mỹ kim (Khoảng 839.657 VNĐ)Gia đình Yim ở thành phố Tingo, Ecuador (9 miệng ăn). Thực phẩm hàng tuần tốn: 31.50 Mỹ kim (Khoảng 660.240 VNĐ) Gia đình Namgais ở làng Shingkhey, Bhatan (13 miệng ăn). Thực phẩm hàng tuần tốn: 5,03 Mỹ kim (Khoảng 105.428 VNĐ)Gia đình Abubakar ở trại tị nạn Breidjing, Cộng hòa Chad (6 người). Thực phẩm hàng tuần tốn: 1,23 Mỹ kim (Khoảng 25.780 VNĐ)