Wednesday, March 20, 2013

QUA ỐNG KÍNH CỦA BỐ

Nhiếp ảnh gia người Hòa Lan Adrian Sommeling đã đưa con mình vào những khung hình sau...