Wednesday, March 20, 2013

VẼ BẰNG MÁY TÍNH

Một cô gái đã vẽ những bức tranh này bằng một phần mềm đơn giản trên máy tính cá nhân....