Friday, March 22, 2013

TRẺ CON VÀ ĐỒ CHƠI CÁC THỨ

Trong suốt 18 tháng nhiếp ảnh gia người Ý Gabriele Galimberti đã đi tìm hình ảnh của trẻ em trên toàn thế giới với điều quý giá nhất mà chúng có: đồ chơi.
Tất cả trẻ em gần như giống hệt nhau. Chúng chỉ muốn chơi.Nhưng các đồ chơi đều khác nhau từ nước này sang nước khác. Galimberti nhận trẻ em các nước giàu thường ích kỷ hơn đối với đồ chơi của chúng. "Thoạt đầu, chúng không muốn tôi chạm vào đồ chơi của chúng, nhiếp ảnh gia nói, tôi phải bỏ thêm thời gian để thuyết phục để chúng có thể cho phép. Ở các nước nghèo, điều đó dễ dàng hơn nhiều. Ngay cả với những đứa trẻ chỉ có một hai món đồ chơi, chúng chẳng phải lo lắng gì cả.”