Thursday, November 24, 2011

DƯ BỐN NGÓN...



Ai cũng gọi anh ta là “Hăm Bốn”
Biệt danh của Yoandri Hernandez Garrido, người Cuba, có được do mỗi bàn tay và bàn chân của anh có 6 ngón được phân bố cân phân, nếu không tinh ý sẽ không nhận thấy được sự khác biệt.
Hernandez rất tự hào với những ngón tay chân được thêm vào của mình vì nhờ chúng mà anh có thể kiếm sống qua ngày bằng nghề leo dừa và chụp hình với du khách.
Hernandez cho biết du khách trả 10 đô la cho mỗi bức hình chụp với anh, nguồn thu nhập quá cao trong một đất nước mà mức lương trung bình chỉ có 20 đô la một tháng...