Friday, November 25, 2011

GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG!


Ba cán bộ Trung Quốc cho đăng tải tấm hình họ đi thị sát hiện trường. Té ra hình này chỉ là hình photoshop chứ thực ra ba ngài chả có đến hiện trường hiện lớp gì cả! Dân vi tính đã dùng photoshop để chơi ba ngài tơi tả!