Thursday, November 24, 2011

MỘT CÔNG VIỆC VÔ CÙNG NGUY HIỂM...Tại Trung Quốc, công nhân được tuyển dụng để xây dựng một lối đi giữa lưng chừng núi đá. Việc xây dựng con đường này vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Thật đáng ngạc nhiên khi họ làm việc mà không có lưới an toàn hoặc một biện pháp bảo vệ nào ngoài chiếc nón bảo hiểm...