Wednesday, November 16, 2011

Luyện YOGA với JORDAN CARVER


Người con gái trong những tấm hình dưới đây là Jordan Carver. Cô là một người mẫu nổi tiếng người Ý. Các bạn có thể vào trang nhà của cô và luyện tập một vài thế yoga phòng thân. Có thể đây là yoga nhưng cũng có thể cô muốn chia sẻ cho chúng ta những thứ khác...