Wednesday, November 16, 2011

MỘT ĐÁM CƯỚI KHÔNG GIỐNG AI


Họ quyết định tổ chức một đám cưới không giống ai và họ đã thực hiện được như ý nguyện. Dù sao những kỷ niệm này cũng sẽ ghi dấu sâu đậm trong ký ức họ và đem lại niềm vui cho nhiều người khác...