Thursday, December 15, 2011

DÂN CHƠI CŨNG CÓ LÚC BỊ HẾT HƠI

 
Công trình hoang phế của “dân chơi cũng có lúc bị hết hơi” nơi nước lạ. Số là hắn tính cho thằng tư bản biết hắn cũng có Wonderland không thua kém gì Disneyland và đây sẽ là nơi vui chơi lớn nhất Châu Á. Công trình được khởi sự ở Chenzhuang, cách Bắc Kinh khoảng 30 cây số. Giờ thì công viên này giống như một thành phố ma giữa những cánh đồng bắp khô cằn. Công trình bị cắt ngang vào năm 1998 vì sự bất đồng giữa nhà cầm quyền địa phương và các nông dân chủ đất...