Tuesday, December 13, 2011

NHỮNG TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH CỰC KỲ

 
David Clifford – một nhiếp ảnh gia ở Colorado, thường đăng tác phẩm của mình trong những tạp chí nổi tiếng thế giới như Rock & Ice, National Geographic. David đi tác nghiệp cùng khắp, hoặc bằng xe gắn máy, xe đạp hoặc trượt tuyết, leo núi. Những tấm ảnh về các nhà leo núi dưới đây có được từ một trong những lần đi này.