Wednesday, December 14, 2011

HỌ ĐÃ ĐI THA PHƯƠNG CẦU THỰC


Ở làng quê Trung Quốc này, khi chụp hình gia đình, họ thường dùng những chiếc ghế trống để đại diện cho những thành viên của gia đình đang phải đi làm ăn xa, không thường xuyên có mặt ở nhà...