Sunday, December 11, 2011

HỌA SĨ OMAR ORTIZ

Omar Ortiz (Omar Oritz) - Mexican artist giperrealist. He was born in 1977. Bachelor of Graphic Design. Paints in oils. Basically draw naked girls.

Omar Ortiz là một họa sĩ rất nổi tiếng người Mễ Tây Cơ. Anh sinh năm 1977, tốt nghiệp Cử nhân Thiết Kế Đồ Họa tranh sơn dầu và chuyên trị tranh khỏa thân.