Wednesday, December 14, 2011

ĐÊM NGHE CUNG TIẾN
Vất vả đời ta, vất vả em
Tầm Dương con sóng vỗ đêm đêm
Hương xưa ai hát lời mộng mị
một khúc nhạc lòng sao thiết tha ?

Vẫn nhớ bài ca dao ngân nga
Sáo diều lờ lững bến sông xa
Nhị Hồ âm cũ còn vang vọng
Chiều nhớ cố nhân, nhớ cố nhân ...

Tiếng đàn mơ hồ, tiếng đàn ai ?
Cô Tô nắng nhạt mộng tàn phai
Hồ như khói biếc lầu Hoàng Hạc
Một chút thu, vàng một chút thu

Ta nhớ tình ta những phù du
Lòng vẫn mơ hoài cõi hoang vu
Cung nguyệt cầm tấu thêm lần nữa
rồi sẽ biệt ly, sẽ biệt ly ...