Thursday, January 5, 2012

Sao không để dành hơi mà đánh giặc lạ?

Giải tỏa thu hồi đất mà y như là đánh trận 

 

Nguồn: báo Đất Việt

Đọc bài Bị cưỡng chế, 'chủ trại' đặt mìn, bắn thương 6 CS, rõ là khổ sao giờ tội phạm ở ta khiếp thế không biết. Nhìn các chiến sĩ công an cơ động hành quân mà cứ như thể là vào chiến dịch, cứ như là đánh vào căn cứ có hỏa lực ghê gớm của đối phương chứ không vừa. Khiếp quá...khiếp quá!