Saturday, November 17, 2012

ẢNH VUI CUỐI TUẦN


Sự êm ái bất ngờ!Đồng bào, có thấy rõ khôôông?phơi lòng!tiếng sáo thiên thai... Dành cho đại, tiểu gia!Chỉ có ở quê tôi!Văn hóa "bắt cọp"!Sự tương phản giữa n và m!


sợi chỉ mỏng manh!


hệ quả của thuyết tiến, thoái hóa!dụng cụ của dân nhậu!trên cả tuyệt vời!vô tư!Chị có đẹp không em?Phi lạc sang Tây!Đỉnh núi vu sơn!Lý do tại sao anh mơ làm phi công trực thăng!giỡn chơi...
tối kiến!Củ thòi lòi!Hậu quả của việc chống Trung Quốc!Dễ dạy!Bưởi Biên Hòa!Ngứa giữa phi trường!Quần què!Bao vây!

NỔI DA GÀ...

_________________________________________________
TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI