Saturday, May 19, 2012

NƠI HAI DÒNG SÔNG GẶP NHAU


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TIỂU SƯ PHỤ 2011

NHỮNG TÁC PHẨM ĐỂ ĐỜI CỦA SYLVIE BLUM (18+)

THỦ CÔNG TINH XẢO

Aaron Shay, nghệ sĩ tài năng người Israel đã sáng tạo những tác phẩm nhỏ bé nhưng tuyệt vời này. Dĩ nhiên bạn có thể thử một miếng để kiểm tra hương vị của chúng...