Wednesday, December 28, 2011

THỢ LẶN NGỌC TRAI AMA Ở NHẬT (18+)Những tấm hình này được chụp vào khoảng những năm 1930- 1960. Một điểm đặc biệt trong những tấm hình này là những người thợ lặn phụ nữ thường để ngực trần. Có lẽ từ xa xưa, họ quen làm việc trong môi trường không có đàn ông nên sao phải ngại ngùng không để ngực trần cho tiện lợi hơn khi làm việc. Thợ lặn thường vào nghề rất sớm, khoảng 15 tuổi, tiếp bước công việc của mẹ mình. Để trở thành thợ lặn chuyên nghiệp, họ phải qua một khóa huấn luyện khoảng hai năm. Công việc của các Ama thật là vất vả và nguy hiểm. Khi Mỹ chiếm đóng Nhật sau đệ nhị thế chiến, sau các cô gái hầu rượu geisha, các ama mò ngọc trai là loại phụ nữ hấp dẫn sự tò mò của lính Mỹ nhất.