Tuesday, February 24, 2015

TIÊN SƯ CÁI BỌN "LỀ PHẢI" PHẢN ĐỘNG!

Ông vào đảng là để có ngày như thế


22-02-2015

H1


Đầu năm ông chửi
Tiên sư bọn lề phải phản động,
Tiên sư bọn cầm bút nói ngoa,
Tiên sư bọn thừa gió bẻ măng, thấy một ly nhích đi một dặm.

Dẫu đức cạn trí nông thì cũng nguyên tổng bí, đường đường đấng thái thuợng hoàng,
Một ngày làm nguyên thủ quốc gia, đi vào đi ra áo rách phải giữ lấy lề
Mặc răng chắc cặc bền trấn danh thiên hạ, nhơn nhơn phụ mẫu chi dân,
Tám năm ngai vàng chễm chệ, trong ngó ngoài nhìn thối cũng phải bốc thành thơm

Đầu năm mở sân rồng lấy hên,
Đón đệ tử với bầu đoàn
Vậy mà lũ nháy trà trộn bất lương,
Bội nghĩa quên ơn thừa cơ chộp mấy pô đưa lên mạng
Hé lộ bí mật quốc gia

Nào là
Ngai vàng hai ngôi, ngôi nào cũng bóng loáng
Bác hồ ngồi trên (dĩ nhiên) mạ vàng chói sáng
Rồng phụng chạm trổ tứ tung thể như cung điện
Vẹc xai thua xa lắc
Thái hòa sánh chuồng cu
Nghĩ tới Ô bá ma, ôi chao ơi, thiệt là tội nghiệp
Bọn dẫy chết không có cái bàn tiếp khách nên thân

Ông cạn hay ông nông, từ vô sản tứ cố vô thân,
Xưa tiều phu gánh cũi trên rừng, nhờ vô đảng nay ông mới có
Mà đâu phải chỉ mình ông như vậy
Bọn thằng Lú, thằng Sang, thằng Hùng, thằng Dũng… bây thử hỏi tụi nó đi
Bọn con Ngân, con Tiên (sắc), con Phóng… đưa nào đứa nấy
Cũng cùng một tẩy
Bọn tao vào đảng là để có một ngày như thế đấy

Tiên sư bố tụi bây,
Bọn cầm bút hút mực mà ăn,
Nghèo sinh ganh tị
Sao không vào nhà thằng X mà coi,
Cái mả cha của nó cũng đã hơn cái cung điện của ông sao bọn bây không nói
Con, rể, dâu… của nó ba bốn đứa,
Đứa nắm vài cái ngân hàng, đứa địa ốc, rì sợt năm sáu công ty,
Đứa một vùng lãnh chúa, hạng bét là bí thư cho đứa còn búng ra sữa
Sao bây không tới nhà thằng Hùng (hói) mà gõ
Sao bây không tới nhà thằng Thanh mà xông đất đầu năm
Bọn nó đứa nào cũng đô la, vàng dát ra tới ngõ

Đầu năm tình nghĩa hiểm sâu, thề trung thành trên đầu của bác, mở cửa đón đồng chí bước vô nhà
Tết tới cộng sản phản thùng, nguyện một lòng dưới đít ông mao, rộng tay ôm phong bì vào xông đất 
Chơi nhau là phải chơi bằng phóng xạ, cho kín
Nhãn tiền thằng Ngọ, thằng Ba Thánh
Chơi là chơi cho sát ván, bây thấy hay chưa

Ai như bọn bây phây búc với lốc gơ
Um sùm thấy chán
Tám nhăm năm đời ta có đảng,
Đảng cộng sản nào lại chẳng vô luân ?
Thằng cộng sản nào tay không dính máu ?

Thì nay định hướng tư bản thị trường,
Tư bản dẫu ác nhơn, được cái túi thằng nào cũng khẳm
Từ cảnh sát đứng núp đầu đường
Tới côn an trong phòng thẩm vấn
Ngày được vài chai là tệ lắm
Huống chi đảng ủy với trung ương

Một đứa làm quan là được nhờ cả họ
Ai biểu bây trí ngủ, trí ngu
Mặt trận văn hóa xung phong,
Chiến lợi phẩm của bây là sách, là vở…
Chớ đâu phải tiền tươi, vàng lượng
Tứ thập niên vào vơ vét về, 
Quyền lực không nếm thì thôi, nếm rồi thì ghiền như thuốc phiện
Tám năm vắt vẻo bí thư, tuổi thất thập cổ lai hi
Tao vẫn chưa thỏa nguyện
Nên mới xây triều đình, làm cung điện
Kê ngai vàng ngồi cho đỡ nghiện
Bây đã không thuơng tao, còn đi nói tào lao

Bố lếu, bố láo
Con cà, con kê
Thiệt tình :
Vàng phai lòng dạ nguyện thề
Tiên sư một bọn hồ hề chúng bây