Wednesday, November 16, 2011

Biểu tình ở COLOMBIA


  
Hơn 500000 học sinh, sinh viên ở Colombia đã xuống đường chống một dự luật cải tổ giáo dục đại học của chính phủ vào ngày 26 tháng 10 vừa qua. Đây là lần thứ ba họ lại xuống đường biểu tình. Cảnh sát đã dùng đến bạo lực, súng nước và bom cay để đối phó với họ và bắt được 15 tên cầm đầu. Qua hình ảnh chúng ta cũng có thể thấy các học sinh, sinh viên Columbia nghịch ngợm thế nào!