Wednesday, November 16, 2011

CHỐNG TIÊU CỰC TRONG THI CỬ Ở TRUNG QUỐC

Cuộc chiến chống gian lận trong thi cử thật là chuyện dài xã hội chủ nghĩa. Trong trường trung học ở thành phố Vũ Hán Trung quốc ngày nay, chuyện gian lận trong thi cử trầm trọng đến nỗi học sinh bây giờ phải thi ngoài trời để giám thị dễ giám sát. Đối với các nước phương tây, việc làm như thế này là vi phạm quyền lợi của trẻ em nhưng đây là Trung quốc mà lị! Thì ra các giáo viên đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn thất bại nên biện pháp cuối cùng là đưa nhau ra chốn thanh thiên bạch nhật. Giờ đây thì, các bàn cách xa nhau một khoảng cách an toàn không cho học sinh cốp pi bài, ngược lại thầy cô giáo cũng không thể hành xử tiêu cực được....