Thursday, November 17, 2011

CÓ DÃ MAN LẮM KHÔNG?

Buộc trẻ con phải tuân thủ một chế độ luyện lập khắc nghiệt như thế này là vô nhân tính. Với con cháu của mình mà còn tàn ác thế này thì với làng xóm láng giềng làm sao tốt được?