Monday, May 6, 2013

BEO ƠI ANH BẢO BEO NÀY!RƠM RẤT MỀM MỊN MƯỢT ?


Thằng Luyện cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, tội đáng dăm lần tử hình, cuối cùng chỉ xử được 18 năm, vì …luật nó quy định thế.


Thằng nhà báo phanh phui được thằng tham nhũng (vặt), kết cục cả hai thằng ngồi chung phòng giam. Phần thắng nghiêng về...luật, không cãi được.


Càng thượng tôn pháp luật, xã hội càng văn minh.


Bắt được bọn tham nhũng hiện nay là một trong những nghiệp vụ khó nhất của mọi ngành chức năng có liên quan. Vì không chỉ tinh thông luật mà còn phải tinh thông gấp ba về hoạt động kinh tế, cả công khai lẫn ngầm, so với bọn tham nhũng.


Không thể tri hô lên thằng tham nhũng kìa để rồi bàn dân thiên hạ đổ xô đến, nhẹ giải giao công an
nặng tự xử tẩn cho đến chết, như bọn trộm chó.


Bắt mà không khép được tội, nó kiện ngược đến ông bà ông vải chưa kể, cải cách tư pháp, đền tiền nó mệt nghỉ.


Vì, bọn tham nhũng, có thằng nào là dân đen thấp cổ bé họng.


Những vị đang to mồm về quốc nạn tham nhũng, mình thách tất cả các vị chỉ ra tên tuổi 1 thằng cụ thể, đương nhiên kèm với những bằng chứng thượng tôn pháp luật, chứ không phải chụp cái hình nhà người ta cao cao là có thể chỉ mặt: đồ tham nhũng. Nhấn mạnh là thách tất.


Mọi thể chế trên thế giới đều có kẽ hở cho tham nhũng tồn tại, khác nhau chăng ở chỗ giảm thiểu được nhiều hay ít mà thôi.


***Nhà mình có cái sân chừng ba chục mét, để 4 cái

chậu hoa. Dăm tuần chán mắt, mình đảo chỗ, luẩn quẩn ba chục mét với 4 cái chậu.


Ban chống tham nhũng hiện nay, giống hệt thế.


Ông trưởng ban có thuộc người của bên đảng hay bên chính phủ, khác chi nhau. Bởi lẽ, vẫn ông thanh tra ấy, ông công an ấy đi bắt tội phạm chứ có phải cử ông đảng viên trong sạch đi điều tra

thay đâu. Nói cách khác, chiếc bình chống tham nhũng thực tế vẫn cũ rích cũ rác.


Giờ nói đến rượu trong bình.


Đôi khi nghĩ buồn cười với quan niệm cực ngây thơ, phàm anh thanh sạch chắc chắn anh chống tham nhũng tốt và bọn kia vì đạo đức của anh mà noi theo. Nếu ý chí là đủ để diệt được bọn tham nhũng, tuyết đã phủ Sàigòn giữa tháng 4.


Ý chí, chỉ có thể dùng để mị dân (một thời gian rất
ngắn).


Căn cơ của việc chống tham nhũng, nằm ở cải
cách thủ tục hành chính. Nhưng thúc đẩy việc này
nhanh hay chậm, hiệu quả hay không, nó lại thuộc
năng lực và quyền hạn…chính phủ.


Khi mà cả xứ còn ra hồ Gươm bái lạy tôn vinh một con rùa làm cụ, thằng nào chạy nhanh quá, ô tô nó chẹt cho nát xác.


Tạm kết luận, cả người cả biện pháp thực thi để chống tham nhũng đều do thằng cũ nó điều hành, mình anh trưởng ban thanh sạch, có mà chống vào mắt.


***Vậy nên, mình cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, không cách gì tự làm mất uy tín và uy lực nhanh bằng việc ôm cái ban này.Lú toàn phần, mới tưởng rơm mềm mịn mượt.KHUYẾN MÃI CHO BEO...