Monday, June 11, 2012

AI TO GAN CỨ THỬ XEM!


Công văn chỉ đạo xử lý Blog Nguyễn xuân Diện


Công văn ngày 19/5/2012 chỉ thị 4 điều quan trọng như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử phạt hành chính Blog Nguyễn xuân Diện

2. Viện khoa học xã hội Việt Nam chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, có hình thức xử lý theo luật Viên Chức

3. Bộ Thông Tin và Truyền Thông đóng blog cá nhân của Nguyễn Xuân Diện

4. Bộ Công an tấn công nghiệp vụ nhằm vô hiệu hóa, hạ thấp uy tín đối với Nguyễn Xuân Diện để xử lý về hình sự khi cần thiết.


Nguồn: TTX Vàng Anh