Monday, June 11, 2012

TRANH ĐƯỜNG PHỐ CỦA SMUG ONE


Smug One, nghệ sĩ người Anh nổi tiếng chuyên vẽ tranh ngoài đường phố. Thực sự không mấy người biết Smug One là ai và những bức tranh tài tử này đều theo được xếp vào thể loại graffiti.