Monday, June 11, 2012

KÍNH THƯA CÁC LOẠI VÒI


**************************************NHỮNG NGƯỜI BỊ GIÓ THỔI!

Nhiếp ảnh gia Tadas Cerniauskas đã mời nhiều người đến phòng ảnh của ông và làm thử nghiệm này. Tựa đề của thử nghiệm này là "thổi kèn" (blow job).
Người được thử nghiệm phải đương đầu với một luồng thổi mạnh làm cho gương mặt mình bị biến dạng... Mọi người đều cười ra nước mắt vì những kết quả hài hước đến không ngờ!