Sunday, January 1, 2012

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CÂU CÁ TỪ ĐỈNH ĐỒI

 NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐAU KHỔ KIỂU NGỦ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ BÁC SĨ LÀM P.R. CHO MÌNH

 HÃY NHÌN BẮP CHÂN CỦA ANH CU-RƠ
 (Vẫn đến đích và về thứ ba)