Sunday, January 1, 2012

Thành phố Ma

 
Được xây dựng vào tháng 2 năm 2001, thành phố Ordos, tiếng Mông cổ có nghĩa là “Những Hoàng Cung” một thành phố hiện đại, có đầy đủ các loại văn phòng dịch vụ, các trung tâm điều hành, những nhà bảo tàng, nhà hát, các sân thi đấu thể thao và những khu vực dân cư chung quanh. Chỉ có một vấn đề nhỏ tồn tại mà thôi – đó là hầu như không có người nào ở đó. Lý do thật là đơn giản – giá nhà quá cao. Chính phủ xây dựng một thành phố mà không muốn ai đến ở!!!